Registrace (přihlášení) vozidla

1. Nové vozidlo

a) Vlastníkem fyzická (soukromá) osoba nebo právnická osoba (firma)

 • technický průkaz (TP)
 • kupní smlouva
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

b) Vlastníkem leasingová společnost

 • technický průkaz (TP)
 • leasingová smlouva
 • plná moc leasingové společnosti k registraci vozidla (obvykle textu smlouvy)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

2. Vozidla již v provozu ("ojetá" vozidla)

Pro vozidla odhlášena po 1.1.2009 platí při přihlášení vozidla úhrada poplatku na podporu sběru a využití autogramů, výše tohoto poplatku se řídí plněním emisních limitů a to u vozidel kategorie M1(osobních automobilů) a N1(nákladních automobilů do celkové hmotnosti max. 3,5t). Tento poplatek je na jednotlivé vozidlo uhrazen POUZE JEDNORÁZOVĚ (JEDENKRÁT) se zápisem do technického průkazu. Při nové změně držitele vozidla již hrazen NENÍ!

a) Dokončení polopřevodu - vlastník fyzická (soukromá) osoba nebo právnická osoba (firma)

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • evidenční prohlídka (z STK)
 • při povinné výměně – RZ (registrační značky z jiného kraje, za poškozené, ztracené)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • při dokončení převodu na jinou osobu, než je uvedeno v TP (v odhlášce), je třeba doložit kupní smlouvu

» zpět «

b) Dokončení polopřevodu - vlastník leasingová společnost

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • evidenční prohlídka (z STK)
 • při povinné výměně – RZ (registrační značky z jiného kraje, za poškozené, ztracené)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • leasingová smlouva
 • plná moc leasingové společnosti k registraci vozidla

» zpět «

3. Dovezené vozidlo

a) schválení technické způsobilosti vozidla - (vystavení TP ČR)

 • technický průkaz ze země dovozu
 • protokol o měření emisí (ze stanice měření emisí v ČR)
 • technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla (z STK)
 • kupní smlouva
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • ze státu mimo Evropskou unii třeba doložit doklad o proclení (celní deklarace)

» zpět «

b) registrace (přihlášení) vozidla

a) Vlastníkem fyzická (soukromá) osoba nebo právnická osoba (firma)

 • technický průkaz (TP)
 • kupní smlouva
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

b) Vlastníkem leasingová společnost

 • technický průkaz (TP)
 • leasingová smlouva
 • plná moc leasingové společnosti k registraci vozidla (obvykle textu smlouvy)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Odhlášení vozidla

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • údaje o kupujícím fyzická (soukromá) osoba – příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
 • údaje o kupujícím právnická osoba (firma) – název firmy, sídlo, IČO
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • kupní smlouva

» zpět «

Výměna registrační značky (značek) RZ

Za poškozené, ztracené, odcizené
 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny
 • RZ (registrační značky) - pokud jsou
 • Při odcizení RZ nutný protokol o hlášení na policii ČR

» zpět «

Ztráta osvědčení o registraci vozidla (ORV

 • technický průkaz (TP)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny

» zpět «

Ztráta technického průkazu (TP)

 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti s vystavením duplikátu TP

» zpět «

Dočasné vyřazení vozidla (DEPOZIT)

Vyřazení se provádí na dobu jednoho kalendářního roku, po té lze o půl roku prodloužit a následně je třeba vyzvednout z depozitu. Provádí se u nepojízdných, sezóních vozidel, není třeba mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti
 • registrační značky (RZ)

» zpět «

Ukončení dočasného vyřazení vozidla (Vyzvednutí z depozitu)

 • technický průkaz (TP)
 • doklad o pojištění z provozu vozidla (zelená karta)
 • PLATNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA (platnost vyznačena v TP)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti

» zpět «

Trvalé vyřazení vozidla

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • registrační značky (RZ)
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti

» zpět «

Dědictví

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o pojištění z provozu vozidla
 • realizační poukaz
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti

» zpět «

Změna trvalého bydliště nebo sídla firmy (přestěhování)

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta))
 • registrační značky (RZ) - pouze u převodu do jiného kraje
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti

» zpět «

Změna příjmení

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • plná moc k zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny

» zpět «

Zapsání zástavního práva

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc bankovního, jiného ústavu k zapsání zástavního práva
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Výmaz zástavního práva

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc bankovního, jiného ústavu k výmazu zástavního práva
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Zapsání leasingového vlastníka

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc leasingové společnosti k zápisu - vlastník leasingová společnost
 • leasingová smlouva
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Ukončení leasingového vlastníka

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • plná moc leasingové společnosti k výmazu zápisu – vlastník leasingová společnost
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Změny v údajích vozidla

Barva, výmaz čísla motoru, změna typu motoru, zapsání pneu nebo ráfků

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny

» zpět «

Zapsání alternativního užití BA + LPG

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • protokol pověřeného pracoviště ministerstvem dopravy o montáži LPG
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny

» zpět «

Zapsání tažného zařízení

 • technický průkaz (TP)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
 • typový list k tažnému zařízení
 • evidenční prohlídka – v případě, že tažné zařízení nemontovalo pověřené pracoviště
 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování
 • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny

» zpět «

Výpis z karty vozidla

Pro potřeby pojišťovny, finančního úřadu, jiné ...

 • plná moc k zastupování
 • u firemního vozidla ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku, plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Vydání trvale manipulačních RZ

 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku na obchod s motorovými vozidly
 • plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

Vydání jednorázových manipulačních RZ

 • doklad o povinném pojištění vozidla (zelená karta)
 • ověřená kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku na obchod s motorovými vozidly
 • plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

» zpět «

www.pvfk.cz - Přihlašování vozidel František Kristen 2009-2022 © Všechna práva vyhrazena TOPlist